SSAB Svenskt Stål AB
Mitt intresse har sedan 70-talet varit företagsekonomi och IT. Jag började min yrkesbana som företagsekonom på SSAB i Oxelösund på avd HA (Heavy plate Administration) och jobbade med produktkalkylering. Vår chef introducerade programmeringsspråket APL för hela avdelningen som en gemensam arbetsplattform. Jag hade kontakter med Primdata och körde ett registerutsöknings-program i IBM Mainframe-miljö som hette Mark IV.

LD Lantbruksdata AB
Jag utvecklades till att bli systemspecialist på ekonomisystemet EPOS, som kördes i Lantbruksdatas stordatormiljö IBM Mainframe och installerade EPOS åt ett 40-tal kunder. Jag skaffar mig kompetenser inom CICS, VSAM, DL/1, DB2, COBOL, JCL, TSO, ISPF, CA Easytrieve Plus m m.

Riab Rationella Industrisystem AB
Jag börjar som konsult hos Riab som hade utvecklat ekonomisystemet EPOS och jobbade vidare med EPOS-kunder.

Epos Consult AB
Riab förvärvas av EPOS Consult AB

WM-data
EPOS Consult AB förvärvaras av WM-data.

Bo Flinge Konsult AB
Jag tecknar underkonsultavtal med WM-data och övergår efterhand till att bli direktkonsult åt t ex Apoteket AB ooch Apotekens Service AB där jag jobbar med läkemedelsstatistik. Jag skaffar mig nu kompetens inom området relationsdatabas med Oracle, PL/SQL och Toad.